Det blir dessvärre allt vanligare med vinbedrägerier, inte minst genom förfalskningar. Och, föga överraskande, är det dyrgripar det handlar om. Nu har polisen hittat 9 000 falska flaskor lyxbubbel signerade Moët Chandon. Vi läser om det allt oftare, vinbedrägerierna. De kommer i olika former, ibland handlar det om buteljerat vin från Syditalien ... Läs vidare