Det är närmast alarmerande siffror för vinkonsumtionen inom EU. I alla länder dricks det allt mindre vin, med ett udantag: Sverige. Vi dricker snart lika mycket vin per person och år som italienarna. På 1970-talet drack varje italienare i snitt strax över 110 liter vin per år. Idag är konsumtionen nere på ... Läs vidare